آدرس:

تبریز، خیابان ارتش شمالی، بازارچه رنگی (رهلی بازار)، سرای گلستان، همکف پلاک ۳۰، فرش جعفری

تلفن: ۰۴۱۳۵۲۵۳۱۹۲

تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۱۶۳۵۱۲ – ۰۹۱۴۱۱۸۳۸۱۸

ایمیل: info@jafari-carpet.ir